Publikace ZČU / UWB Publications

Zobrazit statistiky

Podkomunity


Poslední příspěvky

Nedvěd, Jakub
Vliv generovaných dat na úspěšnost datového modelu

Neduchal, Petr
Detekce cílů z grid mapy v úloze explorace prostředí

Myslivec, Tomáš
Omni-směrové bezpilotní letadlo

Medek, Michal
Knihovna pro práci s hlubokými konvolučními neuronovými sítěmi v jazyce C#

Matura, Martin
Využití Legendrových polynomů pro opravu prozódie