Publikace ZČU / UWB Publications

Podkomunity


Recent Submissions

Svobodová, Silvie
Environmentální gramotnost žáků úrovně ISCED 2 v Horním Rakousku – výzkumná sonda

Houser, František , Klímová, Helena , Skřehot, Petr Adolf
Zpracování tématu organokovové sloučeniny v českých učebnicích

Dvořáková, Radka Marta , Schierová, Zuzana
Co už o vzniku a vývoji člověka raději neučit

Bajtoš, Ján , Honzíková, Jarmila
Školské podvádzanie z pohľadu učiteľov – pilotné výskumné šetrenie

Dinu, Vasile , Bunea, Mariana
The corporate social responsibility of the Romanian banking system

In the 1970s, Milton Friedman has claimed that: “the only social responsibility of a company is the use of its resources together with the engagement in businesses that are meant to increase the profits, maintaining the rules of the game. This means to engage into an ...