Publikace ZČU / UWB Publications

Zobrazit statistiky

Podkomunity


Poslední příspěvky


Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů


Tiráž

Havránková, Tereza
Efektivní nástroje pro formát výuky převrácená třída v hodinách angličtiny

The text is aimed at flipped learning and the implementation in the English language classroom. The first part presents the definition of flipped learning and the outcomes of recent studies. The second part is focused on different tools and applications that help to achieve an...

Lomička, Zdeněk
Desková hra jako základ pro projektový den na podporu technických a sociálních dovedností

The article describes the use of board game principles during the preparation of the project day for pupils of the second grade of elementary schools and students of secondary schools. It illustrates how to support the development of technical and social skills of participants ...

Frank, Filip
Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích

The paper deals with the teaching of computer science and the possibility of support of computational thinking by usage of legorobots at high schools. It deals with the definition of computational thinking and the ways for its support. The paper explains the term "legorobot&qu...