Sborníky ZČU / UWB Proceedings

Podkomunity

347 items
48 items
32 items
194 items
26 items
22 items
577 items
316 items

Recent Submissions

Kočová, Denisa
Původci septických onemocnění u člověka

Švecová, Markéta
Otrava oxidem uhelnatým a methemoglobinémie – příčiny a využití laboratorních metod k jejich diagnostice a léčbě

Šmejkalová, Petra
Sledování vlivu chemoterapie na hematologické malignity v reálném čase

Brzáková, Adéla
Význam stanovení DFS-70 ve skupině antinukleárních protilátek (ANA)

Lošonská, Leona
Účinnost bakteriofágového lyzátu na kmeny Staphylococcus aureus