Studentská vědecká konference

Kolekce


Recent Submissions

Železný, Tomáš
Image captioning using deep learning

Zítka, Tomáš
Transformer co-attention for word segmentation in image data

Zábran, Marek
Vývojový diagram jako program

Vyskočil, Jiří
Reducing detection network overfitting with Domain Adaptation Transformations

Vaníček, Ondřej
Automatické navádění robotu v aplikaci laserového navařování náběžných hran lopatek parních turbín