Studentská konference MATERIAL

Kolekce


Recent Submissions

Vrtáček, Jiří
Vliv doby výdrže v nástroji na vývoj struktury nízkolegovaných TRIP ocelí

Vojta, Luděk
Problematika korozní ochrany svarů bórových ocelí s aplikací v jaderném strojírenství

Viktora, Michal
Příprava a charakterizace nanodisperzí na bázi grafitu a grafenu

Studecký, Tomáš
Válcování speciálních kovových materiálů v podmínkách válcovny COMTES FHT

Rosenthaler, Jan
Využití elektronového paprsku pro spojování vysocepevných ocelí