Elektrotechnika a informatika

Zobrazit statistiky

Kolekce

18 položek
49 položek
51 položek
16 položek

Poslední příspěvky

Kalaš, David
Systém pro testování tepelné izolace ochranných rukavic

Kalaj, Patrik
Modelování elektromechanické interakce v pohonu – vliv měření otáček na hřídeli převodovky pohonu při regulaci rychlosti

Jiřinec, Jakub
Měření jednotek zpětného získávání tepla

Hromádka, Aleš
Posouzení využitelnosti protitlakové a kondenzační turbíny v kogeneračních teplárnách

Hrbek, Jan , Mészáros, Bence
Závislost rychlosti proudění taveniny v ose indukční kelímkové peci na elektrických parametrech induktoru