Data a znalosti

Kolekce


Recent Submissions

Minárik, Matej , Burget, Radek
Information extraction from the web by matching visual presentation patterns

There is a large amount of data available on the Web. Data are often represented as text, enriched with tables, lists, images or other visual structures. These data are usually coded in HTML without any additional semantics, which makes them nigh impossible to automatically pr...

Muchová, Miroslava , Paralič, Ján
Analýza dát za účelom zlepšenia konkrétneho procesu logistickej firmy

Vadovský, Michal , Paralič, Ján
Použitie spracovaných záznamov reči pacientov pre určenie štádia Parkinsonovej choroby

Svrček, Martin , Bieliková, Mária
Smerom k automatickej detekcii problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu

Pikuliak, Matúš , Šimko, Marián , Bieliková, Mária
Učenie s prenosom medzi prirodzenými jazykmi