Název: Analýza dát za účelom zlepšenia konkrétneho procesu logistickej firmy
Autoři: Muchová, Miroslava
Paralič, Ján
Citace zdrojového dokumentu: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 221-226. ISBN 978-80-261-0720-0.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26367
ISBN: 978-80-261-0720-0
Klíčová slova: analýza dat;průměrná spotřeba paliva;systém pro podporu rozhodování;Naive Bayes
Klíčová slova v dalším jazyce: data analysis;average fuel consumption;decision support system;Naive Bayes
Abstrakt v dalším jazyce: Systém pre podporu rozhodovania v riadení logistiky môže poskyt-núť manažérom logistických spoločnosti cenné informácie potrebné pre usku-točnenie efektívnych rozhodnutí. Jednou z kľúčových a často riešených úloh v logistickej firme nie je len otázka nízkej spotreby paliva ale aj rozhodnutie akého vodiča priradí na akú trasu. Cieľom článku je aplikovať techniky predik-tívneho dolovania dát a analyzovať štýl jazdy vodičov ako aj určiť kombináciu faktorov vplývajúcich na spotrebu paliva. Predkladaný článok sa okrem iného zaoberá aj problematikou analýzy dát pre zlepšenie rozhodovania vo vybranom logistickom procese – výber vodičov na plánované dodacie trasy. Vykonaný do-tazníkový prieskum ukazuje, že v logistických a prepravných spoločnostiach chýba systém, ktorý by uľahčil prideľovanie vodičov na dodaciu trasu.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Data a znalosti 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Muchova.pdfPlný text836,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26367

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.