Title: Analýza dát za účelom zlepšenia konkrétneho procesu logistickej firmy
Authors: Muchová, Miroslava
Paralič, Ján
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 221-226. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26367
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: analýza dat;průměrná spotřeba paliva;systém pro podporu rozhodování;Naive Bayes
Keywords in different language: data analysis;average fuel consumption;decision support system;Naive Bayes
Abstract in different language: Systém pre podporu rozhodovania v riadení logistiky môže poskyt-núť manažérom logistických spoločnosti cenné informácie potrebné pre usku-točnenie efektívnych rozhodnutí. Jednou z kľúčových a často riešených úloh v logistickej firme nie je len otázka nízkej spotreby paliva ale aj rozhodnutie akého vodiča priradí na akú trasu. Cieľom článku je aplikovať techniky predik-tívneho dolovania dát a analyzovať štýl jazdy vodičov ako aj určiť kombináciu faktorov vplývajúcich na spotrebu paliva. Predkladaný článok sa okrem iného zaoberá aj problematikou analýzy dát pre zlepšenie rozhodovania vo vybranom logistickom procese – výber vodičov na plánované dodacie trasy. Vykonaný do-tazníkový prieskum ukazuje, že v logistických a prepravných spoločnostiach chýba systém, ktorý by uľahčil prideľovanie vodičov na dodaciu trasu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muchova.pdfPlný text836,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.