Title: Smerom k automatickej detekcii problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu
Authors: Svrček, Martin
Bieliková, Mária
Citation: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 209-214. ISBN 978-80-261-0720-0.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26365
ISBN: 978-80-261-0720-0
Keywords: použitelnost;UX;sledování pohledu;sekvence pohybu očí;metriky
Keywords in different language: usability;UX;viewing view;sequence of eye movement;metrics
Abstract in different language: Rozličné anomálie používateľského rozhrania aplikácií a webových stránok sú často nazývané problémy použiteľnosti. V súčastnosti existuje v tejto oblasti mnoho štúdií, ktoré sa zaoberajú detekciou problémov s použiteľnosťou softvéru. Avšak, existujúce metódy sa snažia automatizovať tento proces alebo jeho časti použitím výlučne používateľských aktivít vo forme klikov myši alebo vstupu z klávesnice pri kvantitatívnych štúdiách z online správania sa používa-teľov. Naším cieľom je analyzovať pohľad používateľa s cieľom odhalenia ta-kých pohybov očí, ktoré môžu byť použité pre detekciu problémov s použiteľ-nosťou. Opisujeme používateľskú štúdiu so sledovaním pohľadu, ktorú sme vy-konali. Porovnávame metriky pohľadu medzi účastníkmi, ktorí pracovali s we-bovou stránkou bez zavedených problémov s použiteľnosťou a účastníkmi, kto-rí pracovali s rovnakou webovou stránku avšak so zavedenými problémami s použiteľnosťou. Cieľom bolo identifikovať tie metriky pohľadu, ktoré dokážu najlepšie odhaliť tieto problémy. Odhalené metriky môžeme použiť pre ďalšiu analýzu, kde sa chceme pozerať na pohľad ako na sekvenciu pohybov očí. Ta-kéto sekvencie sú v porovnaní so štandardnými prístupmi schopné odhaliť komplexnejšie vzory v dátach o používaní webu, čo umožní lepšiu identifikáciu problémov s použiteľnosťou.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Data a znalosti 2017
Data a znalosti 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svrcek.pdfPlný text660,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26365

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.