Monografie a kolektivní monografie ZČU / UWB Monographs and collective monographs

Podkomunity

3 items

Kolekce


Recent Submissions

Slowík, Josef , Káňová, Šárka , Kurfiřtová, Zuzana , Eliášová, Bohumíra , Kulichová, Radka , Pražáková, Markéta , Dietzová, Kateřina
Metodické materiály pro práci s žáky se SVP v uměleckém vzdělávání ‒ taneční obor

Methodological materials prepared within the project Support of Art Education for Equal Opportunities, Reg. No. of the project: CZ.02.3.62 / 0.0 / 0.0 / 16_037 / 0004850. General and branch introductions are part of the methodological materials, which form a three-part un...

Cvrček, František , Novák, František , Beran, Karel , Dostalík, Petr , Urban, Michal , Hatina, Viktor , Šejvl, Michal
Elektronizace výuky práva


Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině II


Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině I

Ježek, Jiří , Krbová, Jana , Slach, Ondřej
Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center