Monografie a kolektivní monografie ZČU / UWB Monographs and collective monographs

Zobrazit statistiky

Podkomunity

3 položek

Kolekce


Poslední příspěvky

Skalický, Jiří , Vacek, Jiří , Ircingová, Jarmila
Systémový přístup k projektovému managementu

Zákravský, Jiří
Pracovní listy k seminářům kurzu Političtí aktéři v demokracii

Dvořáková, Lilia , Basl, Josef , Cimler, Petr , Eger, Ludvík , Egerová, Dana , Gangur, Mikuláš , Jakubíková, Dagmar , Plevný, Miroslav , Pokrivčák, Ján , Preis, Jiří , Taušl Procházková, Petra , Vacek, Jiří , Toncarová, Helena
Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

Sobotková, Veronika , Křížek, Daniel
Qom: náboženské centrum Íránu

The holy city of Qom is the leading center of Shi’ite Islam and one of the world´s most important religious centers. For some people it is the true capital of Islamic Republic Iran. Although Qom is mentioned in the West on many occasions (scholar works, analyt...

Hocko, Marián , Ratkovská, Katarína
Výpočtové cvičení z předmětu Plynové trubíny a turbokompresory