Monografie a kolektivní monografie ZČU / UWB Monographs and collective monographs

Podkomunity

3 items

Kolekce


Recent Submissions

Kopeček, Pavel , Malaga, Miroslav
Plánování a řízení výroby s podporou ERP Helios iNuvio

Skálová, Petra
Základy ekonomiky a účetnictví

Ježek, Jiří , Krbová, Jana , Slach, Ondřej
Zahraniční zkušenosti s revitalizací městských center

Hendrych Lorenzová, Eva
Přirozené metody podporující zdraví v praxi porodní asistentky

Lochmannová, Alena
V první linii: nelékaři v době koronavirové