Monografie a kolektivní monografie ZČU / UWB Monographs and collective monographs

Podkomunity

3 items

Kolekce


Recent Submissions

Kolektiv autorů
Metodika hodnocení dopadů aktivit spojených se souborem hmotného kulturního dědictví

Řádek, Miroslav , Fekete, Sándor , Pupik, Andrej
Comparison of the party systems of Slovakia, Hungary and the Czech Republic

Kozáková, Jana , Skýpalová, Renata , Nowotarska, Alina , Baum, Rafał , Urbánová, Mária , Janšto, Erik , Pieńkowski, Dariusz
Corporate Social Responsibility in Business Practice of the Visegrad Region (Czechia, Poland, Slovakia)


Sociolekty v různých sférách komunikace


Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území