Publikace ZČU / UWB Publications

Zobrazit statistiky

Podkomunity


Poslední příspěvky

Zeman, Michal
Optimalizace vyhořívajících absorbátorů pro reaktor EPR

Zavřel, Martin
Návrh a realizace kompenzačního kondenzátoru bezdrátového přenosu energie s rezonanční vazbou

Žahour, Jiří , Křivka, Jindřich
Emisní testy nezávislého systému pro redukci NOx

Votava, Martin , Glasberger, Tomáš
Návrh tepelného modelu měniče a identifikace jeho parametrů

Vinš, Martin
Přehled perspektivních technologií akumulace energie