Právnické listy

Podkomunity

11 items
11 items
12 items
9 items

Recent Submissions

Vavera, František
Národní konference na téma "Právo v kyberprostoru"

Krtková, Petra
Peter Brezina, Antonín Lojek (eds.) Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám Plzeň: Západočeská univerzita, 2019, 431 s. ISBN 978-80-261-0936-5

Šimíčková Krůsová, Marcela
Tomáš Dvořák (ed.) a kol. Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám Plzeň: Západočeská univerzita, 2019, 383 s. ISBN 978-80-261-0882-5

Manik, Rudolf
Jakub Šlouf, Daniela Němečková a kol. Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) Retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha: 2020, 535 s. ISBN 978-80-200-3070-2

Pauly, Jan
Několik zamyšlení nad smluvním právem ve sportu

Contract law in sport industry certainly deserves increased attention. It is a very frequent subject of not only academic but also social discourse, which, however, sometimes encounters on a barrier of ignorance of some basic contours of this branch. In this context, the author...