2023

Kolekce


Recent Submissions

Pezl, Tomáš
Odešel profesor Gad Barzilai

Knoll et al., Vilém
12. ročník Naděje právní vědy v Plzni

Balík, Stanislav
Pilíře a limity ochrany osobnosti nejen ve dvacátém prvním století Jakub Sivák, Praha: Wolters Kluwer, 2023, 296 s. ISBN 978-80-7676-683-9

Papež, Petr
Řádné a mimořádné opravné prostředky v civilním řízení

The institution of remedies in the Czech legal system is an important (if not necessary) part of the applica tion of the basic principles of legal certainty and predictability of the law and especially the right to a fair trial, not only within the framework o...

Buriánek, Jaroslav
Licenční smlouva v autorském právu

The recodification of Czech private law brought fundamental conceptual changes, new rules, new and old terminology and institutes. One of the changes mentioned in the new Civil Code, Act No. 89/2012 Coll., is a complete regulation regarding license agreements for inte...