Memo

Podkomunity

22 items
19 items
14 items
11 items
19 items
36 items
30 items
31 items
30 items
23 items
26 items
16 items
8 items

Recent Submissions

Razím, Tomáš
Zpráva z konference: Rozdělení, přesto stále spolu na konferenci COHA 2023 (FF UK, Bratislava, 9.–10. 2. 2023)

Babinčáková, Martina
HEČKOVÁ, Ivana. Jedna svieca stačí. Bratislava: Ringier Slovakia Media, s. r. o., 2022, 206 s. ISBN: 9788097422608.

Ježek, Michal
Rozhovor s Vlastimilem Ježkem

Jančová, Věra
Pandemie SARS-CoV-2 jako výzva vedoucí ke změně formálního sekundárního vzdělávání odsouzených

Janalík, Vít
Využití metody orální historie na příkladech z německých učebnic dějepisu a jejich možná aplikace na dějepisnou výuku