2020

Kolekce


Recent Submissions


Vyhlášení VI. ročníku historické soutěže pro základní školy Plzeňského kraje pořádané střediskem SOHI 2020/2021


,,Orální historie v čase krizí“ – pozvánka na konferenci České asociace orální historie 2021

Chocholatý, Michal
LITUCHY, Barry M. Jasenovac und der Holocaust in Jugoslawien. Analysen und Augenzeugenberichte. Kirchheim: Verlagshaus Schlosser, 2019. 400 s. ISBN 978-3-96200-127-8

Zavorotchenko, Igor
HLAVÁČEK, Jiří. Vzestup a pád ČSLA? Vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960-1970). Praha: Karolinum, 2019. ISBN 9788024644110.

Chocholatý, Michal
Irmfried Eberl – velitel Treblinky s lékařským titulem

The present paper aims to capture relevant milestones of the „extermination career“ in the life of Austrian physician Irmfried Eberl, a first commandant of extermination camp Treblinka. It primarily focuses on his activities directly connected with his work in Treblinka. In ...