2017

Kolekce


Recent Submissions

Louč, Michal
Interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“

Louč, Michal
Jáchymov ve 20. století – Místo paměti evropských dějin

Fatková, Gabriela
Zpráva o mezinárodním workshopu Yugoslavism versus Czechoslovakism: the history of conflicting ideologies in Central and South-eastern Europe pořádané Katedrou historie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 3. 10. 2017

Morávková, Naděžda
Orální historie na 11. sjezdu historiček a historiků v Olomouci ve dnech 13. – 15. září 2017

Fritzová, Marie
Vyhlášení IV. ročníku historické soutěže pro základní školy Plzeňského kraje pořádané střediskem SOHI 2017/2018