Castellologica bohemica

Kolekce


Recent Submissions

Záruba, František
Roman Lavička – Ladislav Čapek – Jiří Fröhlich – Jiří Havlice – Rudolf Krajíc – Lukáš Reitinger: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců. České Budějovice 2016

Gersdorfová, Zlata
Roman Lavička – Ladislav Čapek – Jiří Fröhlich – Jiří Havlice – Rudolf Krajíc – Lukáš Reitinger: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců.

Záruba, František
Lenka Bobková – Tomáš Velička ve spolupráci s Mladou Holou a Janem Zdichyncem: Jan Zhořelecký, třetí syn Karla IV. Praha 2016

Hložek, Josef
Konference Křivoklát 2017

Hložek, Josef , Menšík, Petr
Hrad Věžka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabulkách Václava Uchytila

The survey of minor Věžka Castle, located above the right bank of the Berounka River near Druztová (Plzeň-North District), under the leadership of academic painter Václav Uchytil in 1962–1972 seems to be quite problematic from the modern archaeological point of view since only part...