Katedra obchodního práva / Department of Commercial Law

Kolekce


Recent Submissions

Kraus, Libor
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele veřejné zakázky

In this work author focuses on the means of protection against improper conduct of contracting authority.

Kurz, Patrik
Pohledávky v insolvenčním řízení ve světle judikatury

This qualifying work deals with issues of debt recovery to the creditor in insolvency proceedings. The main focus is on the impact of the jurisprudence on the legal regulation of insolvency law in relation to receivables and on the actual process of recovery of debts to&#...

Štekl, Vilém
Nesprávné postupy v zadávacích řízeních ve světle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

This thesis is divided into five main thematic parts. The reader goes through an introduction and historical part, which presents wider contexts and origin of public procurement in the context of understanding the contemporary legal regulation. Practical topics are offered in chapter fo...

Korych, Ondřej
Legalita stahování a užívání autorských děl na internetu v ČR v porovnání s vybranými zeměmi a mezinárodním právem

This thesis compares copyright law in the Czech Republic and the US and copyright protection in the Internet environment. It focuses on listing of relevant legislation, the definition of the main concepts related to the topic and the determination of the lawfulness of the use&...

Bogiš, Tomáš
Kritéria pro výběr právní formy obchodní společnosti v České republice

The diploma thesis with the topic "Criteria for the selection of legal form of business company in the Czech Republic" brings a comparative perspective on the institutes of contribution obligation and related duty to create a registered capital, further gu...