Název: The Attitude of the Entente Powers to Gyula Peidl’s Government in Hungary (August 1919) – in the Spirit of Distrust, Unwillingness and Information Disorientation
Autoři: Tóth, Andrej
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2012, no. 2, p. 87-106.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/11399
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: Maďarská republika rad;pařířská mírová konference;1919;politické strany;politické systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: Hungarian republic of councils;paris peace conference;1919;political parties;political systems
Abstrakt: On 1 August 1919, the “soviet” government of the Hungarian Republic of Councils was substituted by standard civic cabinet consisting of opposition trade union leaders (so called Gyula Peidl’s trade union cabinet) again. But its life was not long; it was in power only six days. The position of the cabinet was made difficult by the sluggishness of the Paris Peace Conference that did not want to recognize promptly the new Budapest Government and waited for its first steps. But the Entente Powers underestimated their ally, Rumania that made use of the chaotic situation in the country and occupied the capital of Hungary with its army during a few days, in spite of the disapproval of the Entente Powers of further military operations of the Rumanian units in Hungary after the fall of “Kun’s” regime. The insufficient foreign-political support of Peidl’s government, together with the chaotic internal situation in the country, multiplied with the military presence of the Rumanian army in the country, decapitated the post-soviet government finally on 6 August 1919.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2012)
Číslo 2 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Toth.pdfPlný text166,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11399

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.