Název: The Bosnian Crisis on the Pages of the Czech Press
Autoři: Kokaislová, Lucie
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2013, no. 1, p. 65-95.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/11423
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: Rakousko-Uhersko;Osmanská říše;bosenská krize;1908-1909;český tisk
Klíčová slova v dalším jazyce: Austria-Hungary;Ottoman empire;Bosnian annexation crisis;1908-1909;czech press
Abstrakt: The Bosnian Annexation Crisis was a major diplomatic event of the years 1908 and 1909. The decision of Austria-Hungary to annect the occupied provinces of Bosnia and Herzegovina changed a status quo in the Eastern Question. While the crisis threatened the peace in Europe, the press and the European public opinion considerably followed it. The Czech lands were no exeptions – on the contrary the main periodicals brought regular news about the development in this question. They also commented the policy of Vienna government and of the other Great Powers and the Balkan states.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2013)
Číslo 2 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kokaislova.pdfPlný text356,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11423

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.