Název: Some Remarks on the Economic Development of the Komnenian Byzantium
Autoři: Brandejs, Jan
Citace zdrojového dokumentu: West Bohemian Historical Review. 2013, no. 1, p. 13-20.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/11424
ISSN: 1804-5480
Klíčová slova: Byzanc;doba Komnenovců;aristokracie;rolnictvo;12. století;fiskální politika;středověký obchod
Klíčová slova v dalším jazyce: Byzantium;Komnenian period;aristocracy;peasantry;12th century;fiscal policy;medieval trade;rural economy
Abstrakt: The purpose of this article is to present various socioeconomic developments which occurred during the era of the Komnenian dynasty in Byzantium (1081– 1185). The work follows the most basic concepts of economy and introduces modern interpretation of recent historical research focused on this period. The themes include the development of trade, taxation, social composition of the countryside and analysis of the status of non-proprietary peasants, paroikoi.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2013)
Číslo 2 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Brandejs.pdfPlný text291,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11424

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.