Název: Jazyk – súčasť a odraz kultúry
Autoři: Zelenická, Elena
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2014, č. 1, s. 193-207.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2014/ACTA_FF_2014_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11653
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: jazyk;kultura;interkulturní komunikace;vzájemné porozumění;výuka cizích jazyků
Klíčová slova v dalším jazyce: language;culture;intercultural communication;mutual understanding;foreign language teaching
Abstrakt: Mutual understanding between the peoples and their cultures is becoming a central requirement of all human activities since they have crossed the boundaries of their own language and culture. The language thus acquires a new form, it is no longer a mere object for learning but at the same time it is becoming a subject of the culture holder of the language as well as his/her representative. Through language we get to know not only the world around us, but also we learn about ourselves, our nation, our ethnic group. The language allows to explore specific ethnic groups of other nations as well, and this can be done through language facts incorporated, for example, in the texts aimed at cultural specifics. Deeper insight into the "cultural world" of the foreign language holders, his/ her culture, way of life or national mentality is significantly determined by exploring the social and cultural attributes of the speech ethnic group.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2014)
Číslo 1 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zelenicka.pdfPlný text202,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11653

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.