Název: Specifika německého právního jazyka na pozadí obecných vlastností odborného stylu v němčině
Autoři: Wagnerová, Marina
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2014, č. 1, s. 152-175.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2014/ACTA_FF_2014_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11656
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: němčina;právní jazyk;odborný styl;morfologie;syntax
Klíčová slova v dalším jazyce: german;legal language;professional writing style;morphology;syntax
Abstrakt: The study aims at getting the Czech reader acquainted with the specifics of the German legal language on the background of general characteristics of specialist style in German. The author begins by comparing specialist language terminology in Czech and German linguistics and explaining basic differences. In the next part, she gives a survey of the basic lexical, morphological and syntactic characteristics of specialist language in German without discriminating between the specifics of individual disciplines. Then, she moves on to characterise the language of a selected field – law. In this example, instances of equivalence and difference in this specialised language are demonstrated through comparison with the general characteristics of specialist language. Differences apply mainly to the different frequency of use of selected language means, which is connected, among other things, with the specific function of legal texts in the life of a society compared to other fields of human activity.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2014)
Články / Articles (KGS)
Číslo 1 (2014)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Wagnerova.pdfPlný text257,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11656

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.