Title: Archeologie konfliktů 20. století
Authors: Rak, Michal
Citation: Archeologie 19. a 20. století: přístupy, metody, témata, s. 115-122.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://ff.zcu.cz/khv/ihistud/texty/Archeologie-19.-a-20.stolet_tisk-na-CD.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11716
ISBN: 978-80-261-0221-2
Keywords: archeologie konfliktů;20. století;opevnění;aeroarcheologie;oběti válečných konfliktů
Keywords in different language: conflicts archaeology;20th century;fortification;aeroarchaeology;war victims
Rights: Publikace vychází pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Appears in Collections:Archeologie 19. a 20. století
Archeologie 19. a 20. století

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rak.pdfPlný text2,82 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.