Diplomové práce / Theses (KFU) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 429
Šmídová, Kateřina
Finanční analýza jako nástroj pro rozhodování podniku

The presented diploma thesis is focused on financial analysis of the selected company. The theoretical part describes the financial analysis, its purposes, goals, users and information resources required for its processing. In addition, there are presented methods, procedures and indicators used&...

Hůrková, Lenka
Optimalizace finanční situace v rámci finančního účetnictví

The presented thesis "Optimization of financial situation within financial accounting" deals with the analysis of receivable and liabilities of the specific company. The work is divided into two main parts. In the first part, the accounting system according to legal regulations of&...

Fekerlová, Lucie
Ekonomika a financování školství

The aim of my diploma thesis is to analyze funding of higher education in the Czech Republic and three other countries, these are the United Kingdom of the Great Britain and the Northern Ireland, the Kingdom of Denmark and the Commonwealth of Australia. The aim is al...

Rezková, Aneta
Finanční aspekty personální činnosti podniku

This thesis is focused on analysis of state of personnel activities at the University Hospital Pilsen, on the evaluation of the questionnaire concerning employee satisfaction with a range of employee benefits and based on the analysis and comparison of the theoretical bases on reco...

Křížová, Lucie
Vývoj přístupů k měření a řízení finanční výkonnosti podniku

This thesis is dedicated to the development of approaches in measuring and managing the financial performance of the company. The first part of the thesis is intended to define the terms used in the thesis. Following is the determination of selected indicators used to manage&#...

Reiss, Robert
Využití nástrojů manažerského účetnictví v řízení podniku.

The presented thesis is focused on design and recommendation of tools of management accounting in the company Novasport, s.r.o. with its registered office in Tachov, which is specialized in manufacturing ski, hiking and walking poles. The thesis analyzes the needs of the company fo...

Ollariová, Lenka
Analýza financování vybraných příspěvkových organizací

The object of the thesis: "Analysis of financing of selected semi-budgetary organizations" is description and analysis of the financing of selected semi-budgetary organizations, particularly kindergartens. The theoretical part comprehensively introduces various financing options for kindergartens in the&#x...

Průchová, Tereza
Trendy v alternativním financování

This diploma thesis with the title "Trends in alternative financing" refers to problems of alternative financing´s forms and their trend of previous years not only in the Czech Republic but also in Europe. The thesis deals with five alternative forms of financing, namely: ...

Horová, Markéta
Analýza účetní závěrky a uzávěrky podniku

The thesis is focused on the analysis of final accounts and financial statements of the selected company JAF HOLZ spol. s.r.o. and to evaluate the effectiveness of financial management, using selected indicators of financial analysis. The thesis is divided to theoretical and practical&#...

Majorová, Jana
Komparace přístupů k vykazování dotací

The diploma thesis is focused on description of the accounting and reporting of subsidies, especially in the conditions of agricultural business. In the theoretical part this thesis mainly concerns with the way in which subsidies are reported according to Czech legislation and tha...

Kovařík, Matěj
Právní a ekonomické aspekty založení, vzniku a fungování společnosti s ručením omezeným v podmínkách ČR

This diploma thesis about legal and economic aspects of the formation, incorporation and functioning of a limited liability company under the conditions of the Czech Republic is focused on the elaboration of the grant funding of the business entity and on its legal form transf...

Kubáč, Jiří
Použití bankrotních a bonitních modelů k analýze vývoje podniku

Diploma thesis is focused on using of bankruptcy and creditworthy models for company development analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part. The first chapter of the theoretical part explains the role of financial analysis in the financial management, which is&#...

Smejkalová, Lucie
Řízení treasury aktivit ve vybrané společnosti

This submitted thesis is focused on the issue of management of individual treasury activities. The theoretical part analyzes all activities which are part of treasury management department. Following is defined types of organization of treasury management in companies. An important theoretical&#x...

Vránková, Monika
Vzdělání a investice do lidského kapitálu

Presented diploma thesis is focused on the relationship between education and the labor market at the level of Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). In the first part there are defined human capital, investment in human capital development and its measurement me...

Knopfová, Lucie
Specifika účetnictví zemědělských podniků

The diploma thesis is focused on specifics of agricultural holdings accounting. In the theoretical part are specified key words such as agriculture, agricultural entrepreneur and agricultural production. Following part explained ways of agricultural accountancy, fixed tangible assets, ways of va...

Vrzalová, Kristýna
Analýza účetní uzávěrky a závěrky podniku

This diploma thesis deals with the analysis of balancing the books and final accounts of the company. It is divided into several chapters, out of that the first three chapters present the theoretical knowledge related to this topic. Firstly, the balancing the books and final&#...

Klečka, Václav
Controlling zásob v podniku

The theme of this dissertation is "Inventory management in the enterprise." The work itself is divided into general (theoretical) and practical part. The theoretical part deals with definition of terms inventory and controlling. It describes the methods of inventory valuation and m...

Zýková, Lucie
Hodnocení efektivity controllingových aktivit podniku

The diploma thesis is focused on the evaluation of the effectiveness of controlling activities in selected company. The introductory part of the work contains the theoretical definition of controlling, its objectives, tasks and functions. The theoretical background includes the characteristics of...

Horáčková, Ivana
Nové trendy informačních technologií v účetnictví podniků ČR

This diploma thesis is focused on new trends of information technologies in accounting of companies in the Czech Republic. The thesis is consisted of theoretical and practical part. The theoretical part deal with description of accounting, accounting system of Czech Republic, international&#...

Kozáková, Lucie
Analýza daňových povinností fyzických osob v České republice

This thesis on Analysis of Tax Obligations of Individuals in the Czech Republic is focused on defining basic terms and obligations in the field of income tax, records of sales, value added tax, road tax, tax on immovable property, and tax on the transfer of immovable ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 429