Název: Avicenna: Živý, syn Bdícího, Pták a Salamán a Absál. Iniciační příběhy
Autoři: Vitásková, Magdaléna
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2013, č. 3, s. 34-54.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2013/ACTA_FF_2013_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11875
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Avicenna;islámská filozofie;islámský novoplatonismus;iniciace;islámský mysticismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Avicenna;Islamic philosophy;Islamic neoplatonism;initiation;Islamic mysticism
Abstrakt: Avicenna (980–1037) was one of the foremost thinkers of the Islamic East and a unique representative of falsafa, the medieval Islamic Hellenistic philosophy. The present paper focuses on his philosophical-mystical recitals Hayy ibn Yaqhdan (The Living, Son of the Vigilant), Risalat at-Tair (The Epistle on Bird) and Salaman wa Absal (Salaman and Absal) and presents them as a cycle of initiation stories. The protagonist of these stories is the human intellect, which undergoes the journey towards higher knowledge under the guidance of an initiator, the Active Intellect. Using the language of symbols and metaphors, Avicenna presents the central elements of his teachings – the theory of intellect, psychology, epistemology, the theory of matter and form, cosmology, emanation theory, angelology and theology – and emphasizes the angelic nature of the human soul and its capability of reaching salvation from the material world and returning to God, its spiritual point of origin.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2013)
Číslo 3 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vitaskova.pdfPlný text258,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/11875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.