Title: Modulární zobrazovací systém ReSt
Authors: Halíř, Radim
Vašica, Josef
Citation: Sborník referátů semináře Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992, s. 170-181.
Issue Date: 1992
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg1992/papers92/Halir_92.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11966
ISBN: 80-7082-193-0
Keywords: zobrazovací systémy;3D vizualizace;zobrazovací algoritmy
Keywords in different language: visualization systems;3D visualization;visualization algorithms
Abstract: Cílem příspěvku je podat stručnou informaci o zobrazovacím systému ReSt, jeho návrhu i problémech při jeho implementaci. Jedná se o uživatelsky modifikovatelný a rozšiřitelný systém pro zobrazování 3D scén. Oproti jiným zobrazovacím programům umožňuje ReSt uživateli kromě zobrazení scény pomoct standartních algoritmů (čárová i plošná viditelnost, různé druhy stínování) také modifikovat jednotlivé části zobrazovacího procesu od externích scén přes projekci scény a způsob jejího zobrazení až po výběr výstupního zařízení či formátu. Tím systém plní hlavní cíl stanovený při jeho návrhu: umožnit experimentování se zobrazovacími algoritmy, aniž by uživatel musel kromě testovaného algoritmu psát cokoliv dalšího (tj. moduly pro čtení dat ze vstupních souborů, jejich organizaci ve vnitřní paměti v průběhu výpočtu či pro výstup výsledného obrázku). Danou scénu lze zobrazit i v několika různých pohledech, přičemž v každém pohledu je možné užít jinou projekci i zobrazovací algoritmus. Součástí programu není editor, požadovanou scénu je nutné vytvořit mimo tento systém (např. v AutoCADu či v PrIMu). Program je napsán v jazyce C++ s využitím prostředků objektového programováni.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Sborník referátů semináře Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992
Sborník referátů semináře Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halir_92.pdfPlný text1,23 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.