Title: Rastrové algoritmy pro výpočet izočar
Authors: Pelikán, Josef
Citation: Sborník referátů semináře Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992, s. 160-169.
Issue Date: 1992
Publisher: Západočeská univerzita
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/11972
http://wscg.zcu.cz/wscg1992/papers92/Pelikan_92.pdf
ISBN: 80-7082-193-0
Keywords: výpočtová geometrie;výpočet izočar;algoritmy
Keywords in different language: computational geometry;isocurves computation;algorithms
Abstract: Příspěvek obsahuje popis několika algoritmů pro výpočet izočar v prostředí rastrového výstupního zařízeni. Algoritmy byly vyvinuty na základě praktických požadavků při zobrazováni naměřených dat v hyd-robiologii. Základními požadavky byla univerzálnost použití, velká rychlost výpočtu a velká přesnost. Byly vyzkoušeny dva principy výpočtu: rekurzivní dělení oblasti a trasováni jednotlivých izočar, hledání izočar se provádí rekurzivnim dělením. Algoritmy dosahují velké přesnosti, chyba je srovnatelná s velikosti rastru. Příspěvek obsahuje kromě popisu jednotlivých algoritmů i diskusi o jejich rychlosti a možnostech dalšího vylepšení.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Sborník referátů semináře Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992
Sborník referátů semináře Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pelikan_92.pdfPlný text953,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.