Title: Potenciál viditelnosti a jeho výpočet
Authors: Sojka, Eduard
Citation: Sborník referátů semináře Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992, s. 36-46.
Issue Date: 1992
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg1992/papers92/Sojka_92.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11977
ISBN: 80-7082-193-0
Keywords: vizuální potenciál;aspektový graf;viditelnost
Keywords in different language: visual potential;aspect graph;visibility
Abstract: Potenciál viditelnosti poskytuje informaci o každém obraze scény, který lze získat z libovolně situovaného místa pozorování v prostoru. Na základě podobnosti obrazů lze v prostoru vymezit oblasti tak, že obrazy scény získané z každého bodu zvolené oblasti považuje pozorovatel za podobné nebo za shodné. Při překročení hranice oblasti dojde ke změně, kterou pozorovatel vnímá jako odlišný obraz. Potenciál viditelnosti zachycuje existenci těchto oblastí a vztahů mezi nimi. Potenciál viditelnosti je zajímavý a relativně nový pojem počítačové grafiky. Byl zaveden v souvislosti se zkoumáním mechanismů lidského vidění a jeho uplatnění v počítačové vědě se zdá slibné. Článek se zabývá výpočtem potenciálu viditelnosti pro 20 a 3D scény. Scény se mohou skládat z libovolného počtu konvexních i konkávních těles ohraničených rovinnými plochami. V Článku jsou vysvětleny a definovány potřebné pojmy. Jsou uvedeny teoretické vztahy a vlastnosti použité pro výpočet. Je prezentován algoritmus výpočtu potenciálu viditelnosti. Algoritmus je prakticky implementován pro 2D/2.5D scény. Jsou naznačeny možnosti využití potenciálu viditelnosti v praxi.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Sborník referátů semináře Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992
Sborník referátů semináře Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sojka_92.pdfPlný text1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.