Title: Současná islámská ekonomie - komparativní analýza vybraných přístupů
Other Titles: Contemporary Islamic economics - comparative analysis of selected approaches
Authors: Šimek, Bohuslav
Advisor: Ramadan, Ivan
Referee: Křížek, Daniel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12235
Keywords: islám;islámská ekonomie;islámské bankovnictví;ribá;kapitalismus;socialismus;Táleqání;Muqtada al-Sadr;Nasir Siddiki;Qahf;Šabra;Naqwí
Keywords in different language: islam;islamic economic;islamic banking;riba;capitalism;socialism;Taleghani;Muqtada al-Sadr;Nasir Siddiki;Kahf;Chapra;Naqvi
Abstract: Práce představuje a porovnává vybraná díla následujících islámských ekonomů: Mahmúd Táleqání, Muhammad Báqir as-Sadr, Muhammad Nažátulláh Siddíqí, Mundhir Qahf, Muhammad cUmar Šabra a Nawab Hajdar Naqwí v těchto oblastech vlastnictví, role státu, peníze, bankovnictví, obchod a firma.
Abstract in different language: The work presents a comparison of selected works of of the following Islamic economists: Mahmoud Taleghani, Muhammad Baqir as-Sadr, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Muhammad Chapra and Nawab Haidar Naqvi in the following areas: the role of the state, money, banking, trade and business.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka-Simek-Islamska-ekonomie.pdfPlný text práce861,57 kBAdobe PDFView/Open
Simek V.pdfPosudek vedoucího práce317,59 kBAdobe PDFView/Open
Simek_O.pdfPosudek oponenta práce275,55 kBAdobe PDFView/Open
Simek.pdfPrůběh obhajoby práce107,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.