Title: Muslimské ženy a sport
Other Titles: Muslim Women and Sport
Authors: Sloupová, Vanda
Advisor: Sobotková, Veronika
Referee: Tomková, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12237
Keywords: sport;muslimské ženy;Turecko;Írán;Saudská Arábie;hidžáb
Keywords in different language: sport;muslim women;Turkey;Iran;Saudi Arabia;hijab
Abstract: V diplomové práci zkoumám, zda je možné, aby se muslimské ženy zúčastňovaly mezinárodních sportovních akcí. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V první kapitole je popsán sport, ve druhé kapitole vývoj sportu, třetí kapitola Turecko, čtvrtá kapitola je věnována Íránu a poslední kapitola Saudská Arábie. V každé kapitole jsou popsány sporty, kterým se ženy věnují.
Abstract in different language: In this thesis I investigate whether it is possible to make Muslim women were visited international sporting events. The work is divided into five main chapters. The first chapter describes the sport, in the second chapter the development of the sport, the third chapter in Turkey, the fourth chapter is devoted to Iran, and the last chapter in Saudi Arabia.Each chapter describes the sports in which women are engaged.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OP - Diplomka IV spravny text.pdfPlný text práce477,98 kBAdobe PDFView/Open
Sloupova V.pdfPosudek vedoucího práce332,24 kBAdobe PDFView/Open
Sloupova O.pdfPosudek oponenta práce364,01 kBAdobe PDFView/Open
sloupova.pdfPrůběh obhajoby práce91,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.