Title: Arabové 48 v Izraeli, historie a identita skupiny
Other Titles: Arabs 48 in Israel, History and Identity of the Group
Authors: Zemancová, Michaela
Advisor: Sobotková, Veronika
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12239
Keywords: izraelští Arabové;Izrael;identita;historie
Keywords in different language: israeli Arabs;Israel;identity;history
Abstract: Arabové 48 jsou samozvanou skupinou napříč celým státem Izrael. V mé práci se zabývám historií a ve druhé části také identitou této skupiny. Identita je zpracována na základě mého vlastního výzkumu. Cílem je představit skupinu etnických Arabů, kteří mají rozdílnou identitu od ostatních Arabů. Identita skupiny je silně ovlivněna státem Izrael a majoritním obyvatelstvem státu.
Abstract in different language: Arabs are the self-appointed group of 48 across the State of Israel. In my work I deal with history and also in the second part of the identity of the group. Identity is prepared on the basis of my own research. The aim is to introduce a group of ethnic Arabs, who have a different identity from other Arabs. Group identity is strongly influenced by the state of Israel and the majority population of the state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arabove 48 v Izraeli, identita a historie skupiny.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Zemancova V.pdfPosudek vedoucího práce372,08 kBAdobe PDFView/Open
Zemancova O.pdfPosudek oponenta práce831,46 kBAdobe PDFView/Open
Zemancova.pdfPrůběh obhajoby práce142,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.