Title: Neoantisemitismus ve Francii
Other Titles: Neoantisemitism in France
Authors: Plíšková, Barbora
Advisor: Tydlitátová, Věra
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12250
Keywords: antisemitismus;Francie;rasismus;Dieudonné;Židé
Keywords in different language: antisemitism;France;racism;Dieudonné;Jews
Abstract: Diplomová práce analyzuje aféru francouzského komika Dieudonného, která zasáhla Francii nejvíce koncem roku 2013, kdy bylo poprvé zakázáno Dieudonného divadelní představení kvůli jeho rasisitickému obsahu. Dieudonné představuje celebritu francouzského nového antisemitismu, který vložil do své umělecké tvorby. K práci jsem využila zejména elektronické zdroje, neboť i ony se staly hlavním kanálem Dieudonného tvorby.
Abstract in different language: My thesis analyzes an affair of the french comedian Dieudonné, which stroke France the most by the end of the year 2013 as Dieudonné's theater performance was for the first time prohibited because of its racist character. Dieudonné is a celebrity of the french "New Antisemitism", which he has imposed into his work. My thesis is based primarily on online resources, for they have also become the main channel of Dieudonné's production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Barbora Pliskova.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
Pliskova V.pdfPosudek vedoucího práce302,83 kBAdobe PDFView/Open
Pliskova O.pdfPosudek oponenta práce348,17 kBAdobe PDFView/Open
Pliskova.pdfPrůběh obhajoby práce426,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.