Diplomové práce / Theses (KPM) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 204
Dolejšová, Kristina
Projekt implementace strategického programu organizace

This thesis is focused on Project of Implementation of Strategic Programme of Organization OK Záchlumí, a.s., which is producing metal parts. In this thesis are intertwined theoretical to the practical part in a logical context. In the beginning is introduction of the company and&#...

Šlechtová sojková, Olga
Návrh a optimalizace řízení změn ve vybraném podniku

This thesis describes analysis of state of change management in ŠKODA MACHINE TOOL a.s. company. Based on the analysis created together with company management interventions in the current process were proposed. The benefits of this process redesign are evaluated. The optimization of th...

Kovacsová, Petra
Procesní modelování vybraného procesu v konkrétním podniku

The thesis deals with modelling business processes in the company JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o. and their subsequent simulation. Attention is focused on the production process of column electric power steering system. The aim of the diploma thesis is to describe the selected ...

Pivoňka, Lukáš
Náklady účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku z pohledu dodavatele

The aim of the diploma thesis is to focus on finding out the total costs for suppliers which brings itself a taken part in award of public contracts. For clarification of the problems within award of public contracts from the view of legislation is done an analysis&#...

Faifr, Adam
Analýza a optimalizace procesů řízení kvality ve vybraném podniku

This diploma thesis deals with the analysis and optimization of quality management processes. In the first chapter the selected company is introduced. Quality management systems, from which the particular quality management processes are derived, is described in the second chapter. The paper...

Šilhánková, Markéta
Nová sociální média v personálním managementu

This diploma thesis is about current usage of social media in personal management. The first part of this thesis analyses current trends in human resources and social media. It focuses on HR activities which can be capitalized on social media . The second part of this...

Slozberg, Rony
Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku s důrazem na řízení projektů

The presented work deals with the evaluation of the effectiveness of personnel policy of the company with an emphasis on project management. It discusses the issues of human resources management and personnel activities in the projects of the company. The work comprise analysis and...

Bečka, Zdeněk
Podnikatelský plán pro vybraný podnik

This master thesis deals with creation of the business plan of SE7EN Nutrition. This plan is intended to serve as a guiding document for the future development of the company. The company is briefly presented with its product portfolio and its mission, vision and strategic...

Kulišan, Jan
Analýza a následná optimalizace materiálových toků a souvisejících procesů

This diploma thesis is focused on analysis and following optimization of material flow and related processes. Diploma thesis has been made at BRUSH SEM s. r. o. First of all the theoretical knowledge from the branch of process management, logistics, supplies and warehousing were&#x...

Stará, Lucie
Plánování a řízení projektu inovace

Master's thesis aims at evaluation of innovation project with focus on its planning and management. Firstly, terms linked to innovation management and lifecycle of innovation project are defined. Secondly, all these theoretical terms are applied to practice and compared to real project&#...

Kubátová, Aneta
Analýza a optimalizace vybraných výrobních procesů

The thesis deals with the analysis of manufacturing processes in the specific company called DT Technologies CZ, s.r.o. The reader is acquainted with their competitors, customers, products, processes, corporate culture, and documentation. An analysis of manufacturing processes is made thanks to&#...

Lichnovská, Irena
Strategie penetrace podniku na zahraničním trhu

Předmětem předložené práce bylo navrhnout strategii, jež pomůže vybrané firmě získat nové zákazníky na německém trhu a zvýšit tak objem tržeb. Na základě provedené literární rešerše, jejíž poznatky byly zformulovány v teoretické části předkládané práce, autorka zvolila strategii penetrace, která...

Beránek, Filip
Plánování a řízení projektu inovace v IT

Subject of master thesis is to choose 4 areas, they are nowadays most problematic in case of IT projects. Theoretical part is providing basics for the practical part and clarifies concepts as innovation, project management and risk management. Practical part is describing real proj...

Herejková, Jitka
SMED analýza vybraných procesů a následná optimalizace ve společnosti

This diploma thesis deals with the application of the selected method of industrial engineering (SMED method) in the company GRAMMER CZ, s.r.o. In the theoretical part, which is the basis for elaboration of other parts of the diploma thesis, the knowledge about the SMED ...

Hořánek, Viktória
Plánování a řízení projektu inovace

The topic of this thesis is the project of innovation that has been implemented in an automotive company. The main aim is to propose an innovation and a standardisation of a chosen process. This thesis consists of two parts, a theoretical and a practical one. First t...

Kulišanová, Kateřina
Optimalizace výrobního procesu kusové výroby ve vybraném podniku

This thesis is focused on the optimization of the unit production in ept connector L.t.d. On the basis of the analysis 5S method is suggested to optimize the current state of the process and in conclusion the benefits, costs and payback period are evaluated. The first...

Šlesingerová, Zuzana
Řešení dílčího problému zásobovací logistiky konkrétního podniku

The aim of this diploma thesis is to monitor material flows from the input of the material into the company to its delivery into the production and then to count logistics costs of individual transport routes in the company ZF Staňkov s. r. o. In the first chapt...

Milotová, Zuzana
Rozhodovací procesy v manažerské praxi

This diploma thesis aims at decision-making processes in management practices. The main goal of this thesis is to use theoretical procedures in the form of practical decision-making about a purchase strategy. In order to achieve this, theoretical principles of a multiple-criteria decision-ma...

Vacík, Milan
Plánování a řízení projektu inovace

The presented Master thesis "Planning and Management of innovative project" is focused on planning and management of the activities leading to the implementation of process innovations in a selected company. The main objectives of the thesis are to introduce the issue of the&#...

Jašková, Lucie
Analýza potenciálních přínosů automatizace vybraných podnikových procesů

The aim of this thesis is to analyze the costs of introducing automation of the production process and carry out an economic analysis of the impact of this change on the efficiency of business processes and calculate the return on investment proposal. At the beginning, is...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 204