Title: Izrael 1948 - 1951 politická situace a imigrantská otázka
Other Titles: Israel 1948 - 1951 political situation and immigrant question
Authors: Koloušek, Adam
Advisor: Tarant, Zbyněk
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13068
Keywords: Izrael;nezávislost;válka;armáda;politika;volby;zákon;imigrace;imigranti;imigrantstké tábory;útlak
Keywords in different language: Israel;independence;war;army;politics;elections;law;immigration;immigrants;immigrant camps;oppression
Abstract: Má bakalářská práce se zabývá situací ve státě Izrael v období 1948 - 1951. Práce je rozdělena na několik částí. První se zabývá obdobím, které předcházelo vzniku samostatného státu Izrael. Druhá část se zabývá tématem Války za nezávislost Izraele. Nachází se zde popis jednotlivých operací, úspěchy a neúspěchy státu v této válce a popis diplomatických snah o vyřešení situace v zemi a také jsou zde popsány výsledky války. Následující část se zabývá prvními a druhými oficiálními volbami v zemi, situaci, která po nich následovala a důležitými momenty prvních dvou vlád. Poslední část se věnuje imigrantské otázce ve zmíněných prvních třech letech samostatného státu Izrael. Popisuje situaci imigrantů po příchodu do země, jejich začlenění do společnosti a problémy spojené s jejich začleňováním. Dále popisuje podmínky v imigračních táborech a snahy státu o co nejrychlejší vyřešení problémů souvisejících s imigrantskou otázkou.
Abstract in different language: I focused my bachelor thesis on political situation and question of immigrants in Israel in years 1948 1951. I tried to introduce problems, actual situations in the newly formed state, their solutions and partly a public opinions and attitudes. The work is devided into several parts each describing different topic. First part is focused on introduction to the situation more or less a year before Israel was established. It describes ongoing civil war between Arabs and Jews on the area of British Mandate of Palestine. Then diplomatic efforts to solve the problems in peaceful way especially how to create two independent states, one for Jews and one for Arabs. Second part is focused on the War of Independence which followed after the civil war and after Israel was officialy established as a new independent state. It describes important moments of the war, military operations and also another diplomatic efforts how to end the war. It also displays results and consequences of the war. Next part displays first and second elections which were in mentioned four year period. It contains introduction of government parties, results of elections, political situation and highlights of Knesset in this period. The following and also last part is dedicated to immigrants in Israel. It describes several ways of delivering them into Israel, attitude of state to immigration and also describes efforts of Israel to quickly settle down their situation. Then it describes conditions in immigrant camps, integration immigrants into society and problems between "newcomers and veterans". It simply displays the progress which Israel made in absorbing of immigrants in years 1948 1951.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Adam Kolousek.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Kolousek V.pdfPosudek vedoucího práce365,4 kBAdobe PDFView/Open
Kolousek O.pdfPosudek oponenta práce296,15 kBAdobe PDFView/Open
Kolousek.pdfPrůběh obhajoby práce104,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.