Title: Interaktivní malba - Vesmírný prospekt
Other Titles: Space prospect
Authors: Švejda, Adam
Advisor: Mištera, Josef
Referee: Ogoun, Aleš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13251
Keywords: grafika;ilustrace;projekt;storyboardy;skici;3D;design;alternativní formy;model;logo;Praha;média;plakát;módní článek;focení;typografie;interaktivní malba;skici
Keywords in different language: graphics;illustrations;project;storyboards;3D;design;alternative forms;model;logo;Prague;media;poster;fashion editorial;space;typography;interactive paintings;sketches
Abstract: Moje bakalářská práce s názvem Vesmírný prospekt je fashion editorial, jedná se o vytvoření kompletního projektu od navrhnutí prostředí s modelkou a storyboardingu až po nafocení a následnou úpravu, postrodukci a vytvoření 3D objektů. Ve druhém ročníku jsem se začal zajímát o 3D grafiku a celkově o typografii a grafický design jako amatér jsem se snažil zkombinovat alternativní design s 3D grafikou, neobviklé ale přesto podle mě efektivní a vizualně pěkné. Ilustrace mi byla čim dal vzdálenější ale přesto se v mých pracích stale objevuje v ruznych podobách. Postupně jsem přemýšlel o vizuální stránce jako o celku a snažil jsem se vše sjednotit tak aby výsledkem byl jednotný vizuální styl. Dost velkou součástí take hraje v jaké komunitě se pohybuji a když jsem koncem střední školy začal dělat modeling postupně jsem začínál poznávat lidi z této komunity at to byli návrháři, modelky nebo fotografové pochopil jsem co lidé chtějí vidět nebo co se jim líbí. Tím se obracím na svou bakalřskou práci která se týká fashion editorialu s názvem Vesmírný prospekt. Koncem roku 2013 jsem poznal hodně lidí z oblasti grafického designu z pražské UMPRUM a rozhodl se s nimi založit jakési nezávislé alternativní designové studio (Objekt Studio). Prvními kroky pro mě bylo vytvořit tomu jakousi tvář a pracovat pod jmenem studia na ruznych projektech v čechách či zahraničí. Tak aby se dostalo do podvědomí lidem. Projekt má sloužit jako promo material pro Objekt Studio. Prezentací na internetu a v magazínech nebo jiných časopisech. Do celého projektu bylo zapojeno vice lidí a to z důvodu propojení profesí tím mám namysli např. modelka, fotograf, stylista nebo hair stylist. Mojí prací bylo vytvořit subor storyboardů k projektu a postrodukce fotek s vytvořením 3D objektů. Vesmírný prospekt má fungovat jako promo material, kde se propojí fotka s 3D a postprodukcí. Tyto upravené fotky budu prezentovat na plakátech. Hlavním výstupem mé bakalařské práce je soubor neboli knížka plná storyboardu k danému projektu, které jsou nezbytnou součástí k představení exteriéru s modelkou k následné realizaci. Storyboardy jsou kombinované s barevnými 3D kolážemi, které jsem si vytvořil v program cinema 4D a následně upravil v Adobe Photoshopu CS6. V ilustracích se snažim zachytit svyžnými linkami pohyb či atmosféru prostoru s doplněním barevnými kolážemi, tak aby ilustrace fungovala přesvědčivě a na první pohled vizuálně příjemně. Knížka se bude skládat ze 72 stran, tištěná na 100g ofsetový papír. Vesmírný prospekt nese i své logo a to dva válce přes sebe (v lince), tak aby vytvářely prostor ale zaroven fungovlo plošně. Knížka se bude vázat otevřenou šitou vazbou a to v knihařství Rak v Praze. Vesmírný prospekt a vizuální styl knížky bude doprovázet barva tmavě modré, kterou jsem si vybral jako vhodnou pro tvář knižky, a minimalistické prvky s detailem pro prostor.
Abstract in different language: My bachelor's thesis "Space prospectus" is draught to be a fashion editorial, which includes a complete creation of a project from designing surroundings with a model, storyboarding to photo shooting, editing and post producing and creating 3D objects. 3D graphics started to interest and fascinate me in the 2nd grade as well as typography and graphic design. As an amateur, I tried to combine alternative design with 3D graphics - unusual yet in my opinion very effective and visually appealing. I grew farther from illustration, nevertheless it is still seen in my works in various forms. There was a great impact on me and my perception of the things I see and how I see them when I met various people from the fashion industry. This is why I chose fashion editorial to be my bachelor's thesis. By the end of 2013, I met a lot of people from graphic design at Prague's UMPRUM and decided to found an independent, alternative design studio (Objekt Studio). The very first steps were to create an image of the studio and to work under the name of a studio on various projects in the Czech and abroad. This fashion editorial is supposed to be a promo material for Objekt Studio, meant to use for the internet magazines or other medias. The project involved a team, consisting of model, photographer, stylist or hair-stylist. My job was to create a set of storyboards to the project and post production of the photographs and creating 3D objects. Space prospectus is a connection of photography and 3D post production. These pictures will be presented as posters. The main output od my bachelor's thesis will be a booklet of storyboards. Storyboards are combined with 3D collages, which were created in Cinema 4D and then edited in Adobe Photoshop CS6. The movement and atmosphere of the space are illustrated with nimble lines combined with colored collages. The booklet will consist of 72 pages, printed on 100g offset paper. Space prospectus bears its logo, two cylinders in a line. The booklet will, be tied to an open stitch binding in bookbinding store Rak in Prague. Space prospectus and the visual style of the booklet will be in shades of dark blue with minimalist elements with details for space.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vesmirny prospekt (Adam Svejda).pdfPlný text práce96,22 MBAdobe PDFView/Open
SVEJDA.pdfPosudek vedoucího práce108,61 kBAdobe PDFView/Open
SVEJDA.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce121,74 kBAdobe PDFView/Open
SVEJDA.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce76,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.