Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHofman, Jiří
dc.contributor.authorPišvejc, Martin
dc.contributor.refereeŠlechtová, Yvona
dc.date.accepted2014-01-29
dc.date.accessioned2015-03-25T09:34:21Z-
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:34:21Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-12-06
dc.identifier46172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13322
dc.description.abstractPráce se zabývá identifikací a analýzou některých slabých stránek lázeňského hotelu Spa Hotel Star. Jejím cílem bylo navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení prosperity hotelu, která budou předložena managementu hotelu k vyhodnocení a případné implementaci. K dosažení tohoto cíle zvolil autor kombinaci zjednodušené SWOT analýzy a finanční analýzy podniku. Na základě výstupů obou analýz jsou určeny některé z hlavních problémů a jejích pravděpodobné příčiny a autor předkládá návrhy jejich řešení.cs
dc.format81 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/octet-stream
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectsegmentcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectprosperitacs
dc.subjectlázeňský důmcs
dc.titleCesty k prosperitě lázeňského domucs
dc.title.alternativeThe ways to prosperity of a spa hotelen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the identification and analysis of some of the weaknesses of Spa Hotel Star. Its goal was to propose measures leading to the improvement of the hotel's prosperity that will be presented to the hotel's management for evaluation and potential implementation. To reach this goal, the author chose a combination of a simplified SWOT analysis and a financial analysis. Some of the main problems and their probabale causes are determined based on the outputs of both analyses and the author presents the proposals of their solutions.en
dc.subject.translatedSWOT analysisen
dc.subject.translatedsegmenten
dc.subject.translatedfinancial thesisen
dc.subject.translatedprosperityen
dc.subject.translatedspa hotelen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PisvejcPlný text práce1,9 MBUnknownView/Open
Pisvejc v.pdfPosudek vedoucího práce256,94 kBAdobe PDFView/Open
Pisvejc o..pdfPosudek oponenta práce251,91 kBAdobe PDFView/Open
Pisvejc ob..pdfPrůběh obhajoby práce122,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.