Title: Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů
Other Titles: An analysis of the efficiency of business processes
Authors: Debnárová, Jitka
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Januška, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13332
Keywords: Výroba;výrobní podnik;výrobní proces;výrobní efektivita
Keywords in different language: Production;manufacturing company;manufacturing process;production efficiency
Abstract: Bakalářská práce pojednává o analýze efektivnosti podnikových výrobních procesů ve společnosti KALIBRA NOVA. Autorka popisuje ve zkoumaném podniku výrobní činnosti a procesy, tj. výrobní proces plastových oken a na základě výsledků provedené analýzy navrhuje opatření k možnému zlepšení efektivnosti stávajícího výrobního procesu. Závěry jednotlivých analýz jsou podkladem pro navržená opatření, která mohou vést ke zvýšení efektivnosti výrobního procesu ve zkoumaném podniku.
Abstract in different language: The thesis deals with the analysis of efficiency of enterprise production processes in a manufacturing company KALIBRA NOVA. The author describes the analysis of enterprise manufacturing operations and processes , ie the production process of plastic windows and on the basis of the results of the analysis suggests possible measures to improve the efficiency of existing production process. The conclusions of the analyzes are the basis for the proposed measures, which may lead to an increased efficiency of the production process in the given company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Jitka DEBNAROVA.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Debnarova v..pdfPosudek vedoucího práce265,75 kBAdobe PDFView/Open
Debnarova o.pdfPosudek oponenta práce275,98 kBAdobe PDFView/Open
Debnarova ob..pdfPrůběh obhajoby práce147,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.