Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMičudová, Kateřina
dc.contributor.authorValová, Michaela
dc.contributor.refereeSkálová, Petra
dc.date.accepted2014-01-29
dc.date.accessioned2015-03-25T09:34:27Z
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-12-06
dc.identifier55919
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13338
dc.description.abstractBakalářská práce na téma Analýza hospodaření podniku v době krize je zaměřena na rozbor hospodaření podniku v období krize a před jejím příchodem, tedy situací na automobilovém trhu v letech 2006 až 2011. Hlavním cílem práce je analýza a popis vlivu hospodářské krize na odvětví automobilového průmyslu ve světě a v České republice se zaměřením na konkrétní výrobce, dovozce a prodejce automobilů. V teoretické části je popsán vznik krize a jeho dopad na automobilový průmysl. Praktická část obsahuje konkrétní analýzu ekonomických ukazatelů skupiny obchodníků, kteří prodávají užitkové vozy Volkswagen, v době krize.cs
dc.format63 s. (84 961 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkrizecs
dc.subjectautomobilový průmyslcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.titleAnalýza hospodaření podniku v době hospodářské krizecs
dc.title.alternativeAn analysis of the company management during the economic crisisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.embargo2016-12-06
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on analysis of company?s economy before and during the crisis in automotive industry in the period of 2006-2011. The main point of the thesis is the analysis and description of financial crisis?s influence on automotive industry in the world and in Czech Republic, focusing on specific manufacturer, importer and dealership. In the theoretical part, the origin of financial crisis and its impact on automotive industry is described. The practical part contains of analyses of specific economic indicators of the group of dealerships, who sell Volkswagen utility vehicles in the time of crisis.en
dc.subject.translatedcrisisen
dc.subject.translatedautomotive industryen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Valova-1.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Valova v.pdfPosudek vedoucího práce756 kBAdobe PDFView/Open
Valova o..pdfPosudek oponenta práce238,48 kBAdobe PDFView/Open
Valova ob..pdfPrůběh obhajoby práce151 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.