Title: Vývoj indikátorů globalizace v ČR a EU
Other Titles: Development of Indicators of Globalization in the Czech Republic and European Union
Authors: Šafrová, Jana
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Jarý, Čestmír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13344
Keywords: globalizace;mezinárodní pohyb;Evropská unie;Česká republika
Keywords in different language: globalization;international movement;European union;Czech republic
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na porovnání vývoje vybraných indikátorů globalizace v České republice a Evropské unii. Jak se jednotlivé ukazatele změnily, jak jsou na sobě závislé. Práce obsahuje stručné teoretické vymezení této problematiky, definování pojmu globalizace, oblasti globalizace, hlavní projevy globalizace, důsledky, rizika a kontrolu globalizace. Poté vymezuje jednotlivé indikátory globalizace. V druhé části prakticky porovnává jednotlivé ukazatele během let ve vybraných státech.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis focuses on comparison of the development of selected indicators of globalization in the Czech Republic and European Union. We discuss the evolution of these indicators and their dependencies on each other. Additionally, the thesis comprises a theoretical definition of these issues and defines the concept of globalization, its scope, main manifestations, but also its consequences, risks and control. It consequently defines the individual indicators of globalization. In the second part, it empirically examines the evolution of the indicators for selected countries over the years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jana_Safrova_2014.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
BP_safrova_VP.PDFPosudek vedoucího práce672,16 kBAdobe PDFView/Open
BP_safrova_OP.PDFPosudek oponenta práce536,35 kBAdobe PDFView/Open
safrova.PDFPrůběh obhajoby práce208,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.