Title: Specifika ošetřovatelské péče o nemocné podstupující radiofrekvenční ablaci
Other Titles: Specifics of the nursing care about patients who are undergoing radiofrequency ablation
Authors: Štěpařová, Tereza
Advisor: Mokrejšová, Pavlína
Referee: Jandík, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13781
Keywords: arytmie;ošetřovatelská péče;pacient;radiofrekvenční katérová ablace;všeobecná sestra
Keywords in different language: arrhythmia;nursing care;patient;radiofrequency catheter ablation;nurse
Abstract: Ve své diplomové práci se zabývám specifikami ošetřovatelské péče o nemocné podstupující radiofrekvenční katétrovou ablaci. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii srdce, základní vyšetřovací metody v kardiologii, arytmie léčené radiofrekvenční katétrovou ablací, péčí o pacienta podstupující tento výkon a jeho potřeby. V praktické části je zpracováno šetření pomocí rozhovorů se všeobecnými sestrami, které poskytují ošetřovatelskou péči pacientům podstupující radiofrekvenční katétrovou ablaci.
Abstract in different language: I am dealing with specification of nursing care of patients who are undergoing radiofrequency catheter ablation in my diploma thesis. This thesis is split into two parts, theoretical and practical. Teoretical part is focused to anatomy and physiology of the heart, basic diagnostic methods in cardiology, arrhythmias which are treated by radiofrequency catheter ablation, care of patient who is undergoing this procedure and his needs. There is processed the investigation by interviews with patients who are undergoing radiofrequency catheter ablation and interviews with nurses who are providing nursing care to these patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Steparova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Steparova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce711,69 kBAdobe PDFView/Open
Steparova_oponent.pdfPosudek oponenta práce627,73 kBAdobe PDFView/Open
Steparova.pdfPrůběh obhajoby práce450,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13781

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.