Title: Postoj zdravotnických záchranářů k umírání a smrti
Other Titles: The attitude of paramedics to dying and death
Authors: Ševčíková, Kateřina
Advisor: Pistulková, Alena
Referee: Rozmarová, Naděžda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13860
Keywords: umírání;smrt;zdravotnický záchranář;thanatologie;eutanázie;dystanázie
Keywords in different language: dying;death;paramedic;thanatologie;euthanasia;dystanasia
Abstract: Bakalářská práce na téma: "Postoj zdravotnických záchranářů k umírání a smrti" popisuje stresové a motivační faktory v práci zdravotnických záchranářů. Práce je rozdělena na část teoretickou a průzkumnou. V teoretické části nahlížíme do historie a snažíme se o přiblížení rituálů konkrétních národností spojené s umíráním a pohřbíváním. Zaměřujeme se na umírajícího dospělého a dítě, na jejich možnosti péče a prostředí kde umírají. Dále se zabýváme i často diskutovanými tématy jako je euthanazie a dystanazie. Průzkumná část obsahuje šetření zaměřující se na postoj zdravotnických záchranářů k umírání a smrti v PNP a NP, na to co zdravotnické záchranáře nejvíce frustruje při péči o umírajícího v PNP a NP, a zda zdravotničtí záchranáři mají zájem o další vzdělávání v oblasti paliativní péče. Získané výsledky jsou vyhodnoceny a zpracovány do tabulek a grafů.
Abstract in different language: The topic of this bachelor diploma work is: "Paramedic's attitude to death and dying." It describes stress and motivational factors for paramedics in their job. This Bachelor diploma work is separated into theoretical part and practical part. The theoretical part is about searching in history where we try to explain any rituals of specific nationalities which are connected with death and bury. We are focused on dying of adults or children and care options and the surroundings where they are dying. It also deals with very often discussed issues as Euthanasia and Dysthanasia are. The practical part of this Bachelor diploma work contains research about attitudes to dying and death among Paramedics who works in Pre-hospital Emergency Care or at Urgent Department. We try to find what is the most frustrating about taking care of dying patients for them. Furthermore we are determining if Paramedics are interested in another education in palliative care. Results we got are processed into graphs and tabels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postoj zdravotnickych zachranaru k umirani a smrti.pdfPlný text práce4,6 MBAdobe PDFView/Open
Sevcikova VP.jpgPosudek vedoucího práce357,55 kBJPEGThumbnail
View/Open
Sevcikova OP.jpgPosudek oponenta práce279,6 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Sevcikova 001.jpgPrůběh obhajoby práce271,23 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.