Title: Radiační ochrana pacientů a personálu na angiografickém pracovišti
Other Titles: Radiation protection of patients and personnel in the angiography department
Authors: Bělehrad, Václav
Advisor: Adámková, Jindřiška
Referee: Vítovec, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13863
Keywords: ionizující záření;radiační ochrana;efektivní dávka;angiografie;DSA
Keywords in different language: ionizing radiation;Radiation protection;effective dose;angiography;DSA
Abstract: Bakalářská práce, jejíž téma zní Radiační ochrana pacientů a personálu na angiografickém pracovišti se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsem popisoval ionizující a rentgenové záření, jeho účinky na člověka a cíle a metody radiační ochrany. V praktické části jsem prováděl měření efektivních dávek obdržených pacienty a personálem na angiografickém pracovišti.
Abstract in different language: My bachelor thesis on the topic of Radiation protection of patients and personnel in the angiography department consists of theoretical and practical part. In the theoretical part I described ionizing radiation and X-ray, its effects on human body and goals and methods of radiation protection. In the practical part I was measuring effective doses received by patients and personnel in the angiography department.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belehrad-Bakalarska-prace.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Belehrad VP.jpgPosudek vedoucího práce394,81 kBJPEGThumbnail
View/Open
Belehrad OP.jpgPosudek oponenta práce439,54 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Belehrad 001.jpgPrůběh obhajoby práce272,97 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.