Title: Crush syndrom - přístup zdravotníků a zajištění postiženého před a v průběhu transportu
Other Titles: Crush syndrome - Approach of paramedics and securing the patient before and during the transport
Authors: Balon, Adam
Advisor: Hájek, Marcel
Referee: Hejkal, Luděk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13865
Keywords: ledvina;crush syndrom;šok;rabdomyolýza;kompartment;zajištěni;transport;volumoterapie
Keywords in different language: kidney;crush syndrome;shock;rhabdomyolysis;compartment;securing;transport;volume therapy
Abstract: Ve své bakalářské práci se věnuji tématu Crush syndromu a přístupu zdravotníků před a v průběhu transportu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se studenti zdravotnických oborů mohou dozvědět co je to Crush syndrom, kdy může nastat, jak se projevuje, kterých orgánů se týká a jaká je první pomoc a následná léčba při jeho řešení. Ve výzkumné části ověřuji úroveň teoretických znalostí Crush syndromu u záchranářů zdravotnické záchranné služby a u členů hasičského záchranného sboru. Veškeré výsledky jsem zpracoval do tabulek a grafů a podle těchto výsledků se stanovené cíle potvrdili, nebo vyvrátily.
Abstract in different language: My bachelor thesis is focused on Crush syndrome and approach of paramedics when securing the pacient before and during the transport. The thesis contains theoretical part and research. Medical students can use the theoretical part to familiarize themselves with what the Crush syndrome actually is, when it occurs, what are the symptoms, which body parts can be affected, how the first aid can be given and what is the subsequent treatment of the syndrome. In the research part I reviewed the theoretical knowledge about Crush syndrome among the paramedics and members of fire rescue services. I analyzed all results and summarized them in the spreadsheets and charts. The fulfillment of the goals that were set in the beginning has been verified in the research part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace crush syndrom final2.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Balon VP.jpgPosudek vedoucího práce438,69 kBJPEGThumbnail
View/Open
Balon OP.jpgPosudek oponenta práce478,55 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Balon 001.jpgPrůběh obhajoby práce280,38 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.