Title: Legislativní problematika vzdělávání v České republice v profesi zdravotnického záchranáře
Other Titles: Legislative problems of education paramedics in the Czech Republic
Authors: Porubský, Ondřej
Advisor: Pistulková, Alena
Referee: Rozmarová, Naděžda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13872
Keywords: zdravotnický záchranář;celoživotní vzdělávání;legislativní systém vzdělávání;specializace;studium
Keywords in different language: paramedic;lifelong learning;legislative system of education;specialization;study
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá legislativní problematikou vzdělávání zdravotnických záchranářů v České republice. Toto téma je mezi odbornou veřejností probíráno velmi podrobně a stále se v něm najdou mnohé nesrovnalosti. Autor v teoretické části popisuje celoživotní vzdělávání zdravotnických záchranářů a vzdělávání studentů studijního oboru Zdravotnický záchranář v souvislosti s legislativou. Výzkumná část práce má za úkol zjistit motivaci zdravotnických záchranářů k celoživotnímu vzdělávání v jejich profesi a hodnocení studentů vzdělávacího studijního programu Zdravotnický záchranář jejich obor studia.
Abstract in different language: This bachleor thesis deal with legislative problems of education paramedics in the Czech Republic. This topic is quite a bit discussed between professional public and you can still find there some discrepancies. In theoretical part author describes lifelong learning of paramedics and education of students of Paramedical rescue work in connection with legislation. Practical part of this thesis is required to determine the motivation of Paramedics in lifelong learning and to determinate the scoring of Paramedical students of their field of study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - ONDREJ PORUBSKY.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Porubsky VP.jpgPosudek vedoucího práce332,24 kBJPEGThumbnail
View/Open
Porubsky OP.jpgPosudek oponenta práce338,49 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Porubsky 001.jpgPrůběh obhajoby práce289,37 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.