Title: Výpočetní tomografie v diagnostice mozku
Other Titles: Computed tomography in brain diagnosing
Authors: Celerýnová, Markéta
Advisor: Adámková, Jindřiška
Referee: Pavlíková, Lada
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13875
Keywords: výpočetní tomografie;mozek;diagnostika;krvácení;ischémie
Keywords in different language: computed tomography;brain;diagnostics;haemorrhage;ischaemia
Abstract: Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části popisuji anatomii mozku, patologické procesy a hlavně výpočetní tomografii její principy, indikace a kontraindikace k vyšetření mozku a vlastní vyšetření mozku včetně některých vyšetřovacích protokolů. V praktické části této práce se zabývám splněním některých vytyčených a níže popsaných cílů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is devided in two parts. In theoretical part I describe brain anatomy, pathological cases and computer tomography its principles, indications and contraindications for brain examination and characteristics of brain examination including exam protocols. In practical part of this work I deal with fulfilment of some targets which I setted up.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska praceMC.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFView/Open
Celerynova VP.jpgPosudek vedoucího práce419,66 kBJPEGThumbnail
View/Open
Celerynova OP.jpgPosudek oponenta práce450,37 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Celerynova 001.jpgPrůběh obhajoby práce294,02 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.