Title: Diagnostika a léčba hluboké žilní trombózy
Other Titles: Diagnosis and treatment of deep vein thrombosis
Authors: Čížková, Markéta
Advisor: Adámková, Jindřiška
Referee: Pavlíková, Lada
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13876
Keywords: hluboká žilní trombóza;diagnostika;léčba;žilní onemocnění;výpočetní tomografie;magnetická rezonance;ultrasonografie;invazivní výkony;prevence
Keywords in different language: deep vein thrombosis;diagnosis;treatment;venous disease;computer tomography;magnetic resonance;ultrasonography;invasive therapy;prevention
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hluboké žilní trombózy, její diagnostikou a léčbou. Cílem praktické části je zmapování historického vývoje diagnostických metod hluboké žilní trombózy, zjištění dominantní terapie invazivních výkonů hluboké žilní trombózy a vytvoření edukačního materiálu pro pacienty se zaměřením na přehled diagnostických a terapeutických metod.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the problematics of deep vein thrombosis, its diagnosis and treatment. The aim of the practical part is to map the historical evolution of deep vein thrombosis diagnostic methods, to detect the dominant invasive therapy for the treatment of deep vein thrombosis, and to create educational material for patiens focused on diagnostic and therapeutic methods overview.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Cizkova VP.jpgPosudek vedoucího práce440,44 kBJPEGThumbnail
View/Open
Cizkova OP.zipPosudek oponenta práce670,06 kBZIPView/Open
Obhajoba BP Cizkova 001.jpgPrůběh obhajoby práce304,27 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.