Title: Význam zobrazovacích metod při diagnostice komplikací u nezralých novorozenců
Other Titles: The importance of imaging methods in complications in preterm neonates
Authors: Šimková, Barbora
Advisor: Vondráková, Renata
Referee: Kott, Otto
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13882
Keywords: nezralý novorozenec;komplikace CNS a dýchací soustavy;zobrazovací metody;neonatologie;kontrastní látka;radiační ochrana
Keywords in different language: preterm neonates;complications of CNS and respiratory system;imaging methods;neonatology;contrast agent;radiation protection
Abstract: Tato bakalářská práce na téma Význam zobrazovacích metod při diagnostice komplikací u nezralých novorozenců, se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části popisuji dýchací a centrální nervovou soustavu a její komplikace, které nejčastěji postihují nezralé novorozence. Zajímala jsem se o úlohu radiodiagnostických metod v neonatologii a jaká jsou v této oblasti specifika. Hlavní části práce je popis jednotlivých zobrazovacích metod. V praktické části popisuji 6 případů, kdy jsem zjišťovala, jaký význam hrají zobrazovací metody v diagnostice onemocnění a komplikací, vyskytujících se u nezralých novorozenců.
Abstract in different language: My thesis named The importance of imaging methods in complication in preterm neonates consist of theoretical and practical part. In theoretical part I deal with the respiratory system and central nervous system and its complications which is most commonly affects premature newborns. I was intersted in the role radiodiagnostic methods in neonatology and what are the specifics in this area. The main part is the destription of the different imaging methods.In the practical part I describe six cases, when I examined the importance of imaging methods in the diagnosis of diseases and complications occuring in premature newborns.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Simkova Barbora.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Simkova VP.jpgPosudek vedoucího práce323,51 kBJPEGThumbnail
View/Open
Simkova OP.jpgPosudek oponenta práce407,39 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Simkova 001.jpgPrůběh obhajoby práce288,3 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.