Title: Prevence úrazů u dětí
Other Titles: Child injury prevention
Authors: Bachorová, Kamila
Advisor: Beránek, Václav
Referee: Pfefferová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13884
Keywords: prevence;úraz;dítě;problém;nebezpečí;bolest
Keywords in different language: prevention;accident;child;problem;danger;pain
Abstract: Dětská úrazovost představuje zdravotnický, ekonomický i společenský problém celého světa. Četnost úrazů závisí na organizovanosti systému prevence úrazů. Česká republika je řazena mezi státy s nejvyšší úmrtností dětí v důsledku úrazu. Ve své práci se pokusím vysvětlit nejen to, jak a proč úrazy vznikají, ale především to, jak můžeme úrazům předcházet a jaké důsledky mohou plynout ze zanedbávání preventivních opatření. Výzkum je zaměřen na informovanost rodičů dětí mateřských škol o prevenci úrazů u dětí, při čemž je do prevence řazena i znalost první pomoci a legislativy tématu se týkající.
Abstract in different language: Children's accident is a medical, economic and social problem all over the world. The frequency of injuries depends on organization of the accidents prevention. Czech Republic is ranked among the countries with the highest child mortality due to injury. In this theses I try to explain not only how and why accidents occur, but also how we can prevent them and what consequences may result from neglecting the precautions. The research focuses on the awareness of parents of nursery school children about children´s injury prevention, where knowledge of first aid and legislation related to the topic is added into prevention as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace,Kamila Bachorova.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Bachorova VP.zipPosudek vedoucího práce775,97 kBZIPView/Open
Bachorova OP.zipPosudek oponenta práce687,94 kBZIPView/Open
Obhajoba BP Bachorova 001.jpgPrůběh obhajoby práce312,31 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.